Vyhrajte iPhone 11 se stínicí technikou LOMAX

Fotosoutěž LOMAX

Máte doma nainstalovanou naši stínicí techniku a chcete vyhrát iPhone 11 s úchvatným fotoaparátem, který vaše fotografování povýší na novou úroveň? Tady je vaše šance!

Jsme na lovu těch nejlepších snímků našich venkovních žaluzií, screenových rolet a předokenních rolet LOMAX. Zapojte se do soutěže:

  1. Vyfoťte naši stínicí techniku na svém domě, nebo bytě.
  2. Vložte svou fotografii do komentáře pod soutěžní příspěvek na Facebooku a napište nám jaké stínění máte, místo realizace a s čím jste u výrobku nejvíce spokojeni.

Chci vyhrát iPhone 11 

Vyhrává komentář s nejvíce To se mi líbí. Soutěž končí ve středu 12. 7. 2023 v pravé poledne. Vítěze vyhlásíme do pátku 14. 7. 2023.

Pravidla soutěže:

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost LOMAX & Co s.r.o., IČ: 26903920 (dále jen „organizátor“).

2. TERMÍN SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 28. 6. do 12. 7. 2023.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18-ti let věku, která se v souladu s těmito pravidly rozhodne účastnit soutěže (dále jen „účastník“) a která si v letech 2010 – 2023 objednala venkovní žaluzie nebo předokenní rolety značky LOMAX v České republice nebo na Slovensku.

Ze soutěže budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní řádně požadované podmínky soutěže.

Ze soutěže budou dále vyloučeni účastníci jednající v rozporu s pravidly či dobrými mravy.

Pokud se ukáže, že se tento účastník i přes uvedené stal výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Ze soutěže jsou rovněž vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

4. POPIS SOUTĚŽE

Účastník vloží fotografii do komentářů pod soutěžním příspěvkem, vložit může pouze jednu fotografii. Fotografie musí být jeho výtvorem. Do soutěže nebudou zařazeny fotografie stažené z internetu, fotomontáže nebo se prokazatelně nejedná o autorovu tvorbu. Vítěz bude uveden na webových stránkách, Facebooku a Instagramu LOMAX.

5. MECHANIKA SOUTĚŽE

Cílem soutěže je zaslat fotografie venkovních žaluzií nebo předokenních rolet od organizátora. Fotka, která získá nejvíce lajků, vyhraje zbrusu nový iPhone 11.

Veškeré snímky mohou být použity pro propagaci výrobků organizátora, např.: na webu, sociálních sítích společnosti, tiskovinách apod. Účastník vyjadřuje účastí v soutěži souhlas s užitím zaslaných fotografií pro marketingové účely organizátora.

6. VÝHRA

Mobilní telefon iPhone 11

7. ZMĚNA PODMÍNEK SOUTĚŽE A UKONČENÍ SOUTĚŽE

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, soutěž odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání ceny a pro marketingové účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoli na adresu organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ve smyslu ustanovení § 2874, občanského zákoníku, v platném znění, není možno cenu vymáhat soudní cestou. Na cenu není právní nárok a nárok na cenu nelze převést na jinou osobu. Cenu není možné nárokovat v alternativní podobě.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou cenu cenou obdobného typu a odpovídajících hodnot a měnit podmínky předání ceny v případě, že mu cena nebude poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s těmito pravidly.

V případě jakýchkoli sporů, které vyplývají z této soutěže nebo vznikly v souvislosti s ní, budou řešeny rozhodnutím organizátora soutěže.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků. Facebook je kompletně osvobozen od závazků každým účastníkem. Propagační akce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

 

Máte zájem odebírat novinky?

Vyplňte níže svůj e-mail a odebírejte newsletter LOMAX.