Co je kolaudace a týká se i vás?

Pro někoho může být kolaudace oslava při příležitosti koupě domu, pro jiného strašák, který je nevyhnutelný při stavbě domu nebo větších stavebních úpravách. Pokud se chystáte stavět, je dobré mít o jejím průběhu přehled. Co je kolaudace, jak probíhá a jakých staveb se týká, prozradíme v následujících řádcích. Informace jsou navázané na stavební zákon, který nabývá účinnosti 1. července 2023.

Pojem kolaudace označuje zjednodušeně povolení od stavebního úřadu, že můžete stavbu využívat pro předem stanovený účel. Než se zabydlíte, tento poslední krok musíte u některých staveb ze zákona zajistit. Doba kolaudace se různí podle toho, jestli máte vše v pořádku, nebo musíte opravovat případné nedostatky. Na rozsahu oprav pak je, kolik peněz kvůli kolaudaci utratíte, ačkoliv za samotnou kontrolní prohlídku rodinného domu nic neplatíte.

Některých staveb se kolaudace netýká. Zda je to váš případ, zjistíte ve stavebním povolení. V našem článku vám poradíme, kdy je třeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby. Přečtěte si ho.

Kterých staveb se kolaudace týká?

U některých staveb kolaudaci nařizuje zákon, a tedy je povinná u:

 • staveb veřejné infrastruktury, jako jsou silnice, letiště, rozvody vody, školy nebo nemocnice,
 • staveb, jejichž vlastnosti nemohou uživatelé ovlivnit, typicky průmyslové stavby nebo rodinné domy prodávané developerem až po dokončení stavby,
 • staveb se zkušebním provozem nařízeným od stavebního úřadu a
 • kulturních památek.

Existují výjimky, které můžete užívat i bez kolaudace: například skleníky, stavby do 60 m2 pro hospodářská zvířata nebo dobíjecí stanice. Podle nového stavebního zákona, který nabývá účinnosti 1. července 2023, musíte zkolaudovat stavby pro bydlení nebo rodinnou rekreaci, které mají maximálně dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, garáže nebo podzemní stavby do 300 m2.

Co je potřeba ke kolaudaci domu?

Pokud vás kolaudace nemine, nejdříve podáte na příslušný stavební úřad žádost o kolaudační souhlas. Ta podle nového stavebního zákona obsahuje:

 • dokumentaci pro povolení stavby,
 • údaje o poloze stavby,
 • číslo geometrického plánu (podle katastru nemovitostí),
 • závěry zkoušek a měření,
 • závěry ze zkušebního provozu,
 • geodetickou část,
 • popřípadě i průkaz o energetické náročnosti stavby.

Bez tohoto souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí nemůžete stavbu legálně využívat. Jednotlivým druhům kolaudace se věnujeme níže. Na samotnou prohlídku si nachystejte:

 • stavební povolení,
 • žádost o kolaudační souhlas,
 • projektovou dokumentaci,
 • geodetické zaměření,
 • stavební deník,
 • potvrzení přihlášek k odběru plynu, elektřiny a topení, výsledky zkoušek a zprávy o revizích,
 • přihlášení odvozu a likvidace odpadů a další dokumenty.

Nemělo by vás překvapit, pokud po vás bude komise chtít také ověřené listiny o požární bezpečnosti dveří, oken, vrat, střechy a další dokumenty.

Co je kolaudační minimum?

Aby šla prohlídka hladce, měli byste se řídit kolaudačním minimem:

 • všechna okna a dveře by měla být zasazená ve zdech,
 • hotová střecha, hromosvod a odvodnění,
 • komín zrevidovaný kominíkem,
 • připevněné zábradlí,
 • dokončená a zavedená elektřina do sítě, vodu a odpad do kanalizace.

Kontrolou nemusíte projít s nedodělanými stropy, podlahou a alespoň povrchově upravenými stěnami. Inspektorovi se také nemusí zamlouvat chybějící požární hlásiče nebo hasicí přístroje.

Jak probíhá a jak dlouho trvá kolaudace?

Nyní vzhůru do kolaudace! Co můžete očekávat? Kolaudačního řízení se účastní kromě zástupce stavebního úřadu i stavebník a vlastník stavby. Inspektor zkontroluje, jestli stavba odpovídá povolení a projektové dokumentaci a zda je užívání dokončené stavby bezpečné. Neměla by ohrozit život a zdraví osob, zvířat a negativně ovlivňovat životní prostředí.

Setkat se můžete se dvěma druhy kolaudačních rozhodnutí:

 • Kolaudační souhlas vydá stavební úřad do 15 dnů od prohlídky domu. Buď stavbu povolí, nebo zahájí kolaudační řízení, pokud je nutná oprava. Proti kolaudačnímu souhlasu se nemůžete odvolat.
 • Kolaudační řízení obsahuje i několik kol kontrolních prohlídek, ve kterých se stavební úřad ujistí, že jste nedostatky na stavbě opravili. Do 30 dnů od oprav vás čeká závěrečná kontrolní prohlídka, úřad vám její termín musí oznámit nejméně 10 dnů předem. Po ní má 15 dnů na vydání kolaudačního rozhodnutí – buď užívání stavby povolí, zamítne, nebo určí omezení při provozu.

Stavební úřad může vydat povolení i tehdy, když jsou opravy potřebné, ale zároveň neohrožují vaše zdraví. V tomto případě stanoví termín jejich oprav.

Kdy je nutná rekolaudace?

Nastanou chvíle, kdy budete chtít vaši garáž přetvořit třeba v domek pro hosty. Protože měníte její účel, musíte to oznámit na stavebním úřadě, případně požádat o takzvanou rekolaudaci. Své rozhodnutí musíte v žádosti odůvodnit a vypsat, co hodláte měnit a jaké to bude mít důsledky.

Po stavebních úpravách budete potřebovat povolení a kolaudační souhlas. Užívání stavby bez kolaudace se vám nemusí vyplatit. Od stavebního úřadu byste mohli dostat vysokou pokutu. Proto si do svého domu pořiďte kvalitní vybavení, jako jsou plastová nebo hliníková okna a vchodové dveře, které obstojí při kolaudaci i rozmarům počasí.

Zdroje fotografií: Depositphotos.cz

 

Máte zájem odebírat novinky?

Vyplňte níže svůj e-mail a odebírejte newsletter LOMAX.