Kdy je třeba stavební povolení a kdy stačí ohlášení stavby?

Zedník při pokládání cihel

Čeká vás rekonstrukce, stavba nového domu nebo si k tomu stávajícímu chcete přistavět garáž? Pravděpodobně se neobejdete bez svolení úřadů. Ohlášení stavby nebo stavební povolení ale není nutné vyřizovat za každých okolností. Podívejte se, kdy se do práce můžete pustit rovnou a kdy k tomu budete potřebovat razítko. 

Jaro je nejlepší čas pro rekonstrukci nebo stavbu. Než se ale vrhnete do budování, musíte si dopředu zjistit, jaká povolení k tomu budete potřebovat, a připravit si nutnou dokumentaci. Většina projektových kanceláří dnes za úplatu nabízí i obíhání úřadů, takže budete mít o starost míň. Pokud si všechno zařizujete sami, musíte se obrnit trochou trpělivosti. Ne vždy je však potřeba na úřad chodit.

Co smíte postavit bez stavebního povolení?

Naštěstí existují výjimky, kdy nemusíte stavbu ohlašovat ani žádat o povolení. Kromě drobných stavebních úprav uvnitř nebo kolem domu se jedná o:

 • Opěrné zdi do výšky 1 m a oplocení do výšky 2 m, nesmí však hraničit s veřejně přístupnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím,
 • skleníky do 40 m2, vysoké maximálně 5 m, umístěné alespoň 2 m od hranice pozemku,
 • bazény do 40 m2, umístěné alespoň 2 m od hranice pozemku, vč. technického vybavení,
 • výměnu vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa.

Bez nutnosti hlášení stavebnímu úřadu na svém pozemku u rodinného domu nebo rekreačního objektu můžete realizovat i stavbu o maximální ploše 25 m2, která smí mít jedno nadzemní podlaží. Její výška nesmí přesáhnout 5 m, hluboká může být až 3 m a musí souviset s užíváním domu, ne s podnikáním. V takové stavbě nesmíte skladovat ani hořlaviny nebo výbušniny. Jako u každé stavby, i tady platí, že musí stát 2 m od hranice pozemku.

Rodinný dům s lešením během rekonstrukce
Pokud si nejste jistí, jaké povolení potřebujete, nahlédněte do stavebního zákona nebo se informujte na stavebním úřadě.

Co je ohlášení stavby a kdy je potřeba

Ohlášení stavby je jednodušší variantou stavebního povolení. Jeho výhodou je, že můžete začít stavět rychleji než v případě klasického stavebního povolení, ale musíte k tomu sehnat souhlas majitelů sousedních nemovitostí. Na co se ohláška vztahuje?

 • stavby pro bydlení nebo rekreaci s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím a jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m
 • přístavby a nástavby, pokud nepřekročíte výše uvedené parametry
 • stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, které nezasahují do nosných konstrukcí, nemění vzhled stavby a není u nich požadováno posouzení vlivů na životní prostředí
 • opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím
 • terénní úpravy a reklamní stavby

Než vyplníte formulář s žádostí a odevzdáte ho na příslušném stavebním úřadě, budete potřebovat ještě souhlasy se stavbou od odboru životního prostředí, hygieny nebo vlastníků dopravní a technické infrastruktury. Po odevzdání všech písemností běží úřadu lhůta 30 dnů, do kdy musí vydat souhlas se stavbou, případně usnesení o provedení stavebního řízení. Taková situace by mohla nastat, kdyby vaše žádost nesplňovala podmínky pro stavbu.

U každého ohlášení je většinou nutný i územní souhlas, který už vás ale tolik nezdrží. Územní řízení se totiž spojuje do jednoho koloběhu s ohlášením stavby. A pokud nehodláte měnit ráz krajiny rozšiřováním nebo zvyšováním domu, této obstrukci se vyhnete úplně. 

Kdy se neobejdete bez stavebního povolení?

Stavební povolení je nezbytné u staveb a stavebních úprav, které zasahují do konstrukcí nosných stěn a překračují povolené podmínky ohlášení stavby. Budete ho potřebovat i při stavbě, prohlubování a rozšiřování studny nebo jiného vodního díla, které spadá pod vodní zákon č. 254/2001 Sb. 

Podání žádosti probíhá podobně jako u ohlášky, přičemž tato varianta je pohodlnější, když nemáte možnost sehnat podpisy sousedů. Pokud podpisy získáte, jedině dobře, urychlí to celé stavební řízení. Výsledný verdikt byste se měli dozvědět také do 30 dnů, ale počítejte raději s delší lhůtou. V závislosti na tom, jak je váš případ komplikovaný nebo zda budete muset dodatečně doložit další dokumenty, se vše může protáhnout na dva i tři měsíce.

Garážová vrata LOMAX
I výměna garážových vrat se řídí stavebním zákonem, ale ve většině případů k tomu není potřeba stavebního povolení ani ohlášení.

Jaké povolení potřebujete na výměnu oken nebo vrat? 

I výměna oken nebo garážových vrat se řídí stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., ale ve většině případů k tomu není potřeba stavební povolení ani ohlášení. Jestliže budete montovat okna stejných rozměrů a vzhledu, jedná se o udržovací práce, které nevyžadují zvláštní povolení. Kdy se bez něj ale neobejdete?

 • Ohlášení je potřeba u výměny oken, pokud se mění jejich rozměry nebo členění a tím i vzhled stavby.
 • Stavební povolení pro výměnu oken musíte získat v případě zásahu do nosných stěn.

Podobná situace je i u výměny vchodových dveří. Nové dveře stejných rozměrů není potřeba nikde hlásit, ale pokud je plánujete vyměnit za dveře s postranním světlíkem, u nichž je nutný zásah do konstrukce, musíte si zajistit povolení. U garážových vrat je souhlas úřadu nutný jen tehdy, když garáž prošla výraznější stavební úpravou.

Ať už měníte okna, dveře nebo garážová vrata, vždy tuto činnost přenechte odborníkům. Předejdete tak zbytečným komplikacím. S výběrem vám rádi poradíme ve vašem nejbližším showroomu LOMAX

 

Zdroj fotografií: LOMAX, Depositphotos.com

Máte zájem odebírat novinky?

Vyplňte níže svůj e-mail a odebírejte newsletter LOMAX.